Centre for Language Evolution Studies

Kontakt Faculty of Languages
Collegium Maius, Room 26,
ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
cles@umk.pl

Lingwistyka w ujęciu ewolucyjnym

J. R. Hurford
Lingwistyka w ujęciu ewolucyjnym
(tłum. A. Jasiński)

Polskojęzyczna wersja tekstu pt. Linguistics from an evolutionary point of view autorstwa prof. Jamesa R. Hurforda, opublikowanego w 2012 roku [w:] R. Kempson, T. Fernando i N. Asher, (red.), Handbook of the Philosophy of Science. Volume 14: Philosophy of Linguistics. Amsterdam: Elsevier BV, 473–498.


czytaj na evolectorium