Centre for Language Evolution Studies

Kontakt Faculty of Humanities
Collegium Maius, Room 26,
ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
cles@umk.pl

Po polsku

P. Żywiczyński i S. Wacewicz
Ewolucja języka. W stronę hipotez gesturalnych

Charles Darwin widział w nim największy, obok ognia, wynalazek ludzkości. John Maynard Smith i Eörs Szathmáry uznają jego pojawienie się za ostatni z wielkich ewolucyjnych przełomów, którego wyjaśnienie Morten H. Christiansen i Simon Kirby uważają za najtrudniejszy problem w nauce. Język, rozumiany jako system komunikacyjny, w którym jednostki symboliczne podlegają kombinatoryce składniowej, jest naprawdę wyjątkowy, jako że należy jedynie do człowieka – tym samym więc zaświadcza o naszej wyjątkowości.

Oddajemy w ręce Czytelnika pierwszą polską monografię o ewolucji języka (evolution of language) – nowej dziedzinie wiedzy, której powstanie przypada na koniec ubiegłego wieku …

 


Żywiczyński, P. i Wacewicz, S. (2015): Ewolucja języka. W stronę hipotez gesturalnych. Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK.


 


W MEDIACH (wybór)

  • Ewolucja języka – zapis YOUTUBE spotkania autorskiego w „Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy” (Toruń, 27.10.2016)

Materiały zewnętrzne