Centre for Language Evolution Studies

Kontakt Faculty of Languages
Collegium Maius, Room 26,
ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
cles@umk.pl

Ewolucja języka – współczesne kontrowersje

Ewolucję języka – rozumianą jako dziedzina badań – można zdefiniować jako interdyscyplinarną naukę o filogenetycznym wyłonieniu się właściwej jedynie ludziom i uwarunkowanej genetycznie zdolności do nabycia języka naturalnego. O rozwoju języka możemy mówić w trzech różnych – choć wzajemnie zależnych – wymiarach, z których każdy wiąże się z inną skalą czasową; są nimi: ontogeneza, glottogeneza oraz filogeneza (np. Kirby i Hurford 2001). Do niedawna jedynie pierwszy z nich uważany był za pełnoprawny obiekt badań naukowych, dwa pozostałe zaś domenę mitologii, religii i filozofii (zob. np. Fisiak 1985).
[…]


Wacewicz, S. (2013): Ewolucja jezyka – wspolczesne kontrowersje. In: Stalmaszczyk, P. (ed.) Metodologie jezykoznawstwa. 1. Ewolucja jezyka. Ewolucja teorii jezykoznawczych. Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 11-26.