Centre for Language Evolution Studies

Kontakt Faculty of Humanities
Collegium Maius, Room 26,
ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
cles@umk.pl

Noc Anglistów UMK

Mapa Nocy Anglistów w Polsce 2024

Language as a social tool | Język jako narzędzie społeczne

Kiedy? 19:00 – 20:0024.11.2023
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący mgr Anna Szala

Research shows that social topics take 2/3 of conversations we have. This finding helped motivate the evolutionary theories that promote the idea that language emerged to manage complex social relationships, which required improving communication between individuals. In our study, we revisited this idea in a more rigorous way, using a large corpus of 535 natural Polish conversations from the “Spokes” corpus. We found that in our sample even more – 85% of the conversations – were devoted to social topics! In summary, our study not only reaffirms previous findings, but also underscores the significance of these results in shaping our understanding of language’s emergence and evolution as a tool for enhancing social relationships.

Badania pokazują, że 2/3 tematów naszych konwersacji to tematy społeczne. Taka obserwacja, pozwoliła badaczom założyć, że język powstał jako narzędzie do radzenia sobie w sytuacjach społecznych, które wymagają dobrych umiejętności komunikacyjnych. W naszym badaniu przyjrzeliśmy się 535 rozmowom w języku polskim z korpusu „Spokes”. Okazało się, że aż 85% tych rozmów dotyczyło tematów społecznych! W posterze nie tylko pokazujemy w jaki sposób nasze badanie potwierdza wcześniejsze obserwacje, ale też omawiamy wagę obserwowanych wyników dla rozumienia pochodzenia języka jako narzędzia wzmacniania relacji społecznych.

Ewolucja komunikacji – skąd się wziął język? | The evolution of communication – the origins of language

Kiedy? 13:00 – 15:00

24.11.2023

Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? stacjonarnie: Collegium Maius, Fosa Staromiejska 3,

87-100 Toruń, Sala 26

Język po polsku
Prowadzący dr Monika Boruta-Żywiczyńska

Warsztaty oparte są o komputacyjny model ewolucji języka Sverkera Johanssona oraz o pantomimiczne scenariusze pochodzenia języka. Podczas warsztatów spróbujemy użyć kilku scenariuszy pochodzenia języka i będziemy wykonywać czynności, jakimi zajmowali się nasi przodkowie – utworzymy grupy, będziemy odkrywać nowe środowisko, polować, budować narzędzia, a przy okazji tych czynności spróbujemy porozumiewać się samodzielnie stworzonym językiem. Na koniec spróbujemy porozumieć się pomiędzy grupami. Zobaczymy, gdzie zabierze nas ewolucja!

Opis wydarzenia: The workshop is based on Sverker Johansson’s computational model of language evolution and pantomimic scenarios of language origins. We will try to use a few models during our meeting and act like our ancestors – we will form groups, explore the environment, hunt, construct tools, and try to communicate using protolanguage alongside these activities. Eventually, we will try to communicate between the groups. Let us see where evolution takes us!