Centre for Language Evolution Studies

Kontakt Faculty of Humanities
Collegium Maius, Room 26,
ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
cles@umk.pl

Dzień Darwina

Dni Darwina na Wydziale Humanistycznym dla liceów (8.03.2024)

W ramach obchodów Dni Darwina na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracownicy Katedry Językoznawstwa Eksperymentalnego na Wydziale Humanistycznym oraz studenci i studentki filologii angielskiej zapraszają uczniów i uczennice liceum na warsztaty o ewolucji języka. Spotkanie zaplanowano na 8 marca.

Karol Darwin zastanawiał się nad pochodzeniem języka już na samym początku swojej pracy naukowej. W prywatnych notatkach rozważał o umiejętnościach komunikacyjnych zwierząt, ich możliwościach uczenia się nowych dźwięków, a nawet o tym, jak potrafią łączyć sekwencje dźwięków z konkretnymi znaczeniami. Karol Darwin zauważył, że „język odróżnia człowieka od innych zwierząt w dużym stopniu”, ale podkreślił również, że „nie należy tej różnicy przeceniać – zwierzęta również komunikują się ze sobą”, a podobieństwo pomiędzy wokalizacjami czy gestami towarzyszącymi wyrażaniu podstawowych emocji przez ludzi a dźwiękami i gestami zwierząt nie jest wyłącznie powierzchowne. Ostatecznie Darwin zebrał swoje przemyślenia o języku w drugim – zaraz po O powstawaniu gatunków – swoim najważniejszym dziele, czyli O pochodzeniu człowieka. To właśnie tam Darwin określił język mianem najważniejszego, obok ognia, wynalazku ludzkości.

Uczestnicy warsztatów przygotowanych przez dr. Michaela Pleyera i dr. Marka Placińskiego we współpracy z zespołem studenckim: Daryą Namednikavą, Julią Zaborowską i Antkiem Żyndulem będą mieli okazję zapoznać się z teoriami na temat pochodzenia języka. W planie jest również wycieczka po współczesnym laboratorium językoznawczym.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres marpla@umk.pl. W warsztacie może wziąć udział grupa nie więcej niż 20 osób z opiekunem lub opiekunką grupy. Spotkanie potrwa ok. 90 minut.

Plan warsztatów:

  • wstęp: Centrum Badań nad Ewolucją Języka UMK: kim jesteśmy i czym się zajmujemy;
  • wycieczka po laboratorium: omówienie metod badań oraz sposobów pomiaru z zastosowaniem okulografu, technologii motion capture oraz rzeczywistości wirtualnej;
  • warsztaty: ewolucja języka;
  • podsumowanie spotkania, upominki dla uczestników warsztatu.

   

Dni Darwina na Wydziale Humanistycznym dla szkół podstawowych (1.03.2024)

W ramach obchodów Dni Darwina na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracownicy Katedry Językoznawstwa Eksperymentalnego na Wydziale Humanistycznym oraz studenci i studentki filologii angielskiej zapraszają uczniów i uczennice szkół podstawowych na warsztaty o ewolucji języka. Spotkanie zaplanowano na 1 marca.

Karol Darwin zastanawiał się nad pochodzeniem języka już na samym początku swojej pracy naukowej. W prywatnych notatkach rozważał o umiejętnościach komunikacyjnych zwierząt, ich możliwościach uczenia się nowych dźwięków, a nawet o tym, jak potrafią łączyć sekwencje dźwięków z konkretnymi znaczeniami. Karol Darwin zauważył, że „język odróżnia człowieka od innych zwierząt w dużym stopniu”, ale podkreślił również, że „nie należy tej różnicy przeceniać – zwierzęta również komunikują się ze sobą”, a podobieństwo pomiędzy wokalizacjami czy gestami towarzyszącymi wyrażaniu podstawowych emocji przez ludzi a dźwiękami i gestami zwierząt nie jest wyłącznie powierzchowne. Ostatecznie Darwin zebrał swoje przemyślenia o języku w drugim – zaraz po O powstawaniu gatunków – swoim najważniejszym dziele, czyli O pochodzeniu człowieka. To właśnie tam Darwin określił język mianem najważniejszego, obok ognia, wynalazku ludzkości.

Dr Monika Boruta-Żywiczyńska oraz studenci Julia Zaborowska i Antek Żyndul zapraszają uczniów i uczennice szkół podstawowych z klas 4-8 na warsztaty „Co ma pantomima do języka migowego?”. Celem warsztatów będzie prześledzenie wyłaniania się znaków języka migowego w nowo powstającym języku migowym na przykładzie języka migowego z wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

Zgłoszenia należy wysyłać drogą mailową na adres mboruta@umk.pl. Jedna grupa nie może przekroczyć 16 osób + opiekun. Przewidziane są dwa spotkania jednego dnia, a każde z nich przewidziano na ok. 90 minut. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Plan warsztatów:

  • wstęp: Centrum Badań nad Ewolucją Języka UMK: kim jesteśmy i czym się zajmujemy;
  • dyskusja: Co to jest język, co to znaczy, że język migowy jest językiem i jak człowiek się go uczy?
  • gra: kalambury, mały słownik języka migowego, pokolenia językowe
  • pytania i odpowiedzi, upominki

Dzień Darwina na UMK, rok 2016

11 i 12 lutego na UMK odbędzie się Międzynarodowy Dzień Darwina pod hasłem – „Ewolucja kulturowa”. Trwają zapisy grup zorganizowanych. Podczas Dnia Darwina na całym świecie odbywają się wydarzenia o charakterze popularnonaukowym, promujące ciekawość i dążenie do poznawanie świata metodami naukowymi.

Tegorocznym tematem Dnia Darwina na UMK jest ewolucja kulturowa. Młodzież i dorośli – w szczególności uczniowie toruńskich szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci – mogą 11 i 12 lutego wziąć udział w eksperymencie ilustrującym ewolucję jednostek kodu kulturowego – języka. Eksperymenty odbędą się 11 lutego o godzinie 12:00 oraz 12 lutego o godzinie 12.15 w Collegium Humanisticum (ul. Bojarskiego 1, główny kampus UMK). Oba 90-minutowe eksperymenty prowadzone będą w salach AB 2.13 i AB 2.14. Grupy zorganizowane (2 klasy na dzień) mogą zgłaszać się mailowo do prowadzących eksperymenty (w pierwszym dniu – mgr Katarzyną Rogalską, kasia@doktorant.umk.pl, a w drugim – Markiem Placińskim, m.placinski92@gmail.com)

Szczegóły na stronie Wydziału Humanistycznego UMK